V roku 1969 sa definitívne rozhodlo o výstavbe vodného diela Liptovská Mara, ktoré malo čiastočne alebo úplne zatopiť územie trinástich liptovských obcí. V nasledujúcom roku sa začalo veľké sťahovanie obyvateľov obcí zo zátopovej oblasti. Ľudia sa v najväčšej miere presťahovali do Palúdzky, Demänovej, Liptovského Mikuláša či Ružomberka. 

Obce boli úradne zrušené 1. novembra 1971 a ich územia pričlenené k najbližším okolitým obciam. S napúšťaním vody do priehrady sa začalo koncom roka 1974.
default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
default
Back to Top